Klachtenprocedure

Indien u een klacht heeft over een behandeling of een medewerker, dan raden wij u aan dit in eerste instantie met de betreffende medewerker te bespreken. Mocht dit niet het gewenste resultaat opleveren, dan kunt contact opnemen met de klachtenfunctionaris binnen Impuls. Vervolgens zal deze een afspraak met u maken om via bemiddeling tot een oplossing te komen. Indien een gesprek met de klachtenfunctionaris ook niet een bevredigende oplossing kan bieden, kunt u uw klacht indienen bij de beroepsvereniging van de betreffende medewerker:

Fysiotherapie: Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie: www.fysionet.nl
Psychologie: Nederlands Instituut van Psychologen: www.psynip.nl