Home

Belangrijke mededeling omtrent de verspreiding van het Corona virus

Wegens de Corona situatie ziet Impuls zich genoodzaakt tot nader bericht de begeleidingen te staken. Cliënten die revalidatietrajecten bij ons volgen hebben een mail van ons ontvangen met toelichting op de situatie. Bij zicht op het weer kunnen hervatten van onze dienstverlening zullen we contact zoeken met onze cliënten.

De fysiotherapie behandelingen kunnen tot 28 april geen fysieke doorgang vinden.Er zijn wel mogelijkheden voor e-consulten of advies per telefoon of mail.

Impuls draagt bij aan het verbeteren van uw gezondheid. Ook het vergroten van de inzetbaarheid van medewerkers in organisaties is een belangrijk onderdeel van onze werkzaamheden. Met ons multidisciplinaire en enthousiaste team stimuleren we de zelfsturing van cliënten en organisaties. We leveren hierdoor een zinvolle bijdrage aan fysieke en mentale belastbaarheid en participatie op de korte en lange termijn.

Impuls heeft drie vormen van dienstverlening:

Revalidatie: Een gecertificeerd poliklinisch revalidatieprogramma van 10-16 weken, vergoed vanuit de basiszorg. Fysieke en mentale begeleiding worden gecombineerd.

Re-integratie: Onderzoek en interventies gericht op een goede balans in belasting en belastbaarheid van werknemers. Variërend van advies beleid fysieke belasting tot werkplekonderzoek of groepstrainingen.

Fysiotherapie: Behandelen van klachten van het houdings- en bewegingsapparaat door middel van onder andere manuele therapie, triggerpoint (pijnpunt) behandelingen en fysieke training.