Revalidatie

Heeft u ondanks eerdere behandelingen te kampen met langdurige pijnklachten, langdurige vermoeidheidsklachten of gevoel van onzekerheid? Merkt u dat deze klachten veel invloed hebben op hoe u zich voelt ? Bent u daardoor ook de sturing over uw gezondheid en deelname aan werk en maatschappij kwijt? Overweeg dan een gecombineerd fysiek en mentaal programma te volgen bij Impuls.

Revalidatie-instelling

Revalidatie Impuls is sinds november 2017 een door het ministerie van volksgezondheid erkende zelfstandige revalidatie-instelling. Vanaf 2010 heeft Impuls ervaring met het begeleiden van revalidatie trajecten.

Kennismakingsgesprek

Als u meer wilt weten over de inhoud van ons revalidatieprogramma kunt u ons bellen voor een vrijblijvend, kosteloos kennismakingsgesprek. Dan gaan we samen met u kijken of u op basis van uw klachten en motivatie in aanmerking komt voor het behandelprogramma.

Zorgverzekering vergoedt het traject

Als u een verwijzing hebt van uw huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist dan vergoedt de zorgverzekeraar over het algemeen de kosten. Wel worden de kosten van de eigen verplichte bijdrage verrekend. Soms wordt een bijdrage van de werkgever gevraagd. Hoe de vergoeding precies is geregeld leest u hier. Neemt u zeker contact met ons op als u hierover vragen heeft.

Behandelteam

U wordt begeleid door een samenwerkend team van professionals, onder de verantwoordelijkheid van een revalidatiearts. Naast de revalidatiearts zijn fysiotherapeuten, psychologen en bewegingsdeskundigen bij uw revalidatie betrokken.

Combinatie-aanpak fysiek en mentaal

Het traject bestaat uit een combinatie van fysieke en mentale behandeling. Het leren omgaan met klachten en verbeteren van uw fysieke en mentale belastbaarheid staat voorop. Daarnaast is belangrijk te ontdekken welke persoonlijkheidsaspecten daarbij het beste te gebruiken zijn. De revalidatiezorg is gericht op het zelf leren sturen en verbeteren van gezondheid en gedrag.

Behandeldoelen

De behandeldoelen worden samen met u vastgesteld. De doelen richten zich op het zich fysiek en mentaal sterker voelen. Daarnaast is belangrijk weer zo goed mogelijk mee kunnen doen in uw privé-omgeving, werk en hobby’s. En natuurlijk is het de bedoeling dat u zich ook op lange termijn zo prettig mogelijk kunt blijven voelen.

Maatschappelijke re-integratie

Stel dat u vanwege uw beperkingen niet of maar beperkt actief kunt deelnemen in de maatschappij. Dan besteden we daar aandacht aan in het traject. Impuls adviseert u in het programma over wanneer en hoe u op de beste manier weer uw maatschappelijke activiteiten kunt starten.

Behandelduur 16 weken

Gemiddeld vraagt een behandeling een tijdsinvestering van 5 tot 10 uur per week, gedurende 16 weken.

Resultaten

De resultaten van de revalidatieprogramma’s worden wetenschappelijk geëvalueerd. De effecten zijn zeer positief. Bij Impuls blijkt dat onder andere uit een hoge waardering van de programma’s door de deelnemers.